نویسنده = زاهدیان پیشخانی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی در سازمان های دفاعی

دوره 15، شماره 83، پاییز 1395، صفحه 49-67

محمد تولایی؛ غلامرضا زاهدیان پیشخانی