نویسنده = بشارتی، محمد رضا
تعداد مقالات: 4
1. دفاع و امنیت در شهرهای ایرانی- اسلامی از منظر پدافند غیرعامل

دوره 15، شماره 82، تابستان 1395، صفحه 86-59

مهدی حشمتی؛ علی موحد؛ محمدرضا بشارتی


3. ملاحظات دفاعی- امنیتی آمایش سرزمین در کشور(مطالعه موردی جنوب شرق کشور)

دوره 13، شماره 75، زمستان 1393

مهدی حشمتی جدید؛ محمد رضا بشارتی؛ غلامرضا زارعی


4. تحول جایگاه منطقه ای و روابط تنش زای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی

دوره 12، شماره 71، زمستان 1392

علی اکبر رمضان زاده؛ محمد رضا بشارتی؛ سید تقی هاشمی