نویسنده = عابدی، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. بنیان‌های جامعه‌شناسی گسست در امنیت ملی عراق نوین

دوره 16، شماره 85، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-172

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ سید جواد صالحی؛ مرضیه عابدی