نویسنده = نطاق پور، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر جنگ عربستان علیه یمن

دوره 16، شماره 85، پاییز و زمستان 1396، صفحه 173-193

مهدی نطاق پور؛ مهدی بزرگ زاده؛ علی اکبری؛ سید فردین رضایی