بررسی عملکرد و راه کارهای ارتقاء کارایی قرارگاه امنیتی حضرت ابوالفضل العباس(ع)در سال‌های 88-1385

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)؛

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

ایجاد امنیت در استان خوزستان دارای شرایط و مراحل مختلف می‌باشد که مرحله پیشگیری مهم‌ترین آنهاست. بر این اساس، قرارگاه امنیتی حضرت ابوالفضل العباس(ع) در طول مدت تأسیس با کوشش و تلاش شبانه روزی و بهره‌گیری از تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات کسب شده و پیشنهاد راهکارهای منطقی به مسئولین مربوطه، نسبت به ایجاد ارتباط مداوم و مؤثر با ادارات، سازمان‌ها و واحدهای امنیتی ذی‌ربط، در راستای پیشگیری از بروز مسائل و حوادث امنیتی اقدامات مؤثری را به عمل آورده است. پژوهش حاضر در تلاش است تادر چهار حوزه سیاست گذاری و خط مشی، هماهنگی و هماهنگ سازی، ایجاد ارتباط و اقدامات اجرایی به تحلیل عملکرد قرارگاه امنیتی حضرت ابوالفضل العباس(ع) بپردازد. به عبارت دیگر، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که عملکرد قرارگاه امنیتی حضرت ابوالفضل العباس(ع) طی سال‌های 88-1385 چه بوده و مؤلفه‌های ارتقای کارایی آن چیست؟این تحقیق با رویکرد کیفی و با روش توصیفی- تحلیلی بر اساس بررسی اسناد و مدارک کتابخانه‌ای و انجام مصاحبه با نخبگان امور امنیتی استان خوزستان اجرا شده است. نتیجه پژوهش شامل راه‌کارهایی می‌باشد که برای ارتقاء سطح کارایی قرارگاه امنیتی حضرت ابوالفضل العباس(ع) با بهره‌برداری از عملکرد آن در سال‌های 88-1385 ارائه شده است که البته محقق مدعی بررسی مطلق همه جوانب آن نیست و می‌توان با ادامه پژوهش در آینده به نتایج مطلوب-تری نیز دست یافت.

کلیدواژه‌ها


 1. تهامی، مجتبی(1382)، امنیت ملی و دکترین، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران.
 2. رستمی، محمود (1378)، فرهنگ واژه‌های نظامی، انتشارات آجا،
 3. آشوری، داریوش (1366)، دانشنامه سیاسی، 38، چاپ سوم.
 4. سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی (1377).
 5. سریع القلم، محمود (1379)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقیات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران.
 6. طبیعی، منصور(1379) "سیمای امنیت در نهج البلاغه " تهران ناشر ساعس ناجا دفتر سیاسی. چاپ اول زمستان
 7. علی بخشی، ابراهیم (1389)الگوی طرح ریزی راهبرد نظامی و مدیریت امنیت ملی،.
 8. کاپشتاین، اتان (1377) امنیت ملی و توسعه اقتصادی، ترجمه : واحد ترجمه فصلنامه مطالعات راهبردی.
 9. لرنی، منوچهر (1383) آسیب شناسی امنیت، انتشارات پیام پویا، تهران.
 10. متقی، جلال (1377) امنیت و اقتصاد، نشریه امنیت سال دوم، شماره چهارم، مرداد ناشر وزارت کشور حوزه معاونت امنیتی و انتظامی.
 11. مجتهد زاده، پیروز (1381)؛ «جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی»، تهران، انتشارات سمت.
 12. نوروزی، محمدتقی (1385)، فرهنگ دفاعی – امنیتی، انتشارات سَنا.
 13. نهج الفصاحه (1386)، مترجم : پاینده، ابوالقاسم، نشر بدرقه جاویدان، تهران