بررسی میزان شناخت رزمندگان سپاه بیت المقدس کردستان از گروهک‌های کردی و تأثیر آن بر عوامل غیر فیزیکی توان رزم

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)؛

2 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

نحوه عملکرد و کیفیت هر یگان رزمی که اصطلاحاً به آن توان رزم گفته می‌شود، به عوامل مختلفی وابسته است و به فراخور شرایط، افزایش و کاهش می‌یابد. در این پژوهش تلاش شده تا تأثیر شناخت از دشمن پیش رو، بر عوامل غیر فیزیکی توان رزم و به ویژه دو عامل مهم روحیه و انگیزه مورد مطالعه قرار گیرد. به این منظور با رجوع به نظرات خبرگان که مشتمل بر 50 نفر از فرماندهان و مدیران سطوح مختلف عملیاتی در سپاه کردستان بودند، میزان شناخت رزمندگان گردان‌های پیاده سپاه بیت المقدس از گروهک‌های کردی و تأثیر این شناخت بر روحیه و انگیزه این رزمندگان مورد بررسی قرار گرفت. نظرات ارائه شده در قالب پرسشنامه‌ای بالغ بر 72 سؤال در سه بخش جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل آماری از آن به عمل آمد. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که سطح شناخت رزمندگان گردان‌های پیاده سپاه بیت‌المقدس از گروهک‌های کردی در حد متوسط بوده و شناخت از گروهک‌های کردی (گروهک کومه له، دمکرات و پژاک) به شدت بر روحیه و انگیزه آنها تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


  1. استانداری کردستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سال نامه‌های آماری سال‌های 1380تا1386.
  2. ایرانی، جمال و دیگران(1389)، استان شناسی کردستان، وزارت آموزش وپرورش، تهران.
  3. دانشکده دافوس سپاه، جزوه توان رزم، 1372.
  4. زنده دل حسن و دست یاران(1378)، مجموعه جامع ایران گردی، استان کردستان، تهران، نشر ایران گردان.
  5. معاونت اطلاعات قرارگاه شهید شهرامفر، جزوه بررسی استان کردستان، 1389.
  6. معاونت اطلاعات قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام، جزوه آشنایی با گروهک‌های کردی، 1389