راهنمای دریافت کد ارکید

براساس نظر هیئت تحریریه محترم، از سال 1402 الزام ثبت کد ORCID  برای همه نویسندگان نشریه علمی مدیریت و پژوهش‌های دفاعی الزامی شده است. لذا نویسندگان محترم برای دریافت کد  ORCID می‌توانید به https://orcid.org مراجعه و پس از ثبت نام، کد ارکید خود را دریافت نمایید.

 

راهنمای ثبت نام کد ارکید