آمار پذیرش مقالات
 
تعداد مقالات ارسال شده:     310
تعداد مقالات رد شده:           136
تعداد مقالات پذیرفته شده:   123     
درصد پذیرش:                       40

 اطلاعات نشریه


سال آغاز انتشار: 1388
اعتبار نشریه: علمی - پژوهشی

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

دوره انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
حوزه تخصصی: مدیریت منابع انسانی
نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
میانگین زمان داوری: سه تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
هزینه پردازش و انتشار مقاله: رایگان
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
آدرس پست الکترونیک نشریه: mdrj@ihu.ac.ir
 
   این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد

نکات مهم:

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  3. ارسال گزارش سامانه همانندجو با شناسه XtCWg و رایانامه mdrj@ihu.ac.ir نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
  4. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط نویسنده مسئول، امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.
  5. فرم مشخصات نویسندگان
شماره جاری: دوره 20، شماره 94، تیر 1401، صفحه 1-170 (فصلنامه زمستان) 

تمرکز قوا در جنگ آینده

صفحه 7-33

محمد طاهریان؛ حسن بیات؛ محمدرضا بشارتی


تقویت مدل سازمان یاددهنده در دانشگاه

صفحه 57-81

اکبر محمدی کیا؛ محمد عطایی؛ غلامرضا معمار زاده طهران؛ محمود د,رودیان


ابر واژگان