آمار پذیرش مقالات
 
تعداد مقالات ارسال شده:     417
تعداد مقالات رد شده:           197
تعداد مقالات پذیرفته شده:   160     
درصد پذیرش:                       38
   این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد

نکات مهم:

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است قبل از ارسال مقاله جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند. (جهت دریافت فایل تمپلیت نشریه کلیک نمایید)
  2. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  3. ارسال گزارش سامانه مشابهت‌یاب متون سمیم نور و یا سامانه همانندجو ایرانداک نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (جهت دریافت فایل راهنمای سامانه همانندجو کلیک کنید)
  4. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد)، (فرم تعارض منافع نویسندگانو (فرم موافقت با قوانین کپی رایتتوسط نویسنده مسئول، امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.
  5. فرم مشخصات نویسندگان (نکته: مقادیر مشخص شده در فایل پر شود)
شماره جاری: دوره 22، شماره 100 - شماره پیاپی 2، مرداد 1402 (شماره تابستان 1402) 

ارائه مدل تجاری‌سازی محصولات فناورانه در صنایع دریایی

صفحه 59-77

محمدحسن چراغعلی؛ محمد رضا محمدرضا بیدگلی؛ ابراهیم محمودزاده


ابر واژگان