نرخ پذیرش مقالات

تعداد مقالات ارسال شده 191
تعداد مقالات رد شده 77
تعداد مقالات پذیرفته شده 82
درصد پذیرش 43

 اطلاعات نشریه


سال آغاز انتشار: 1388
اعتبار سابق نشریه: 
علمی - ترویجی
حوزه  تخصصی: امور دفاعی
نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی، ترویجی و مروری
وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
تناوب انتشار: فصلنامه
زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)
نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
زمان داوری:  سه تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
ایمیل نشریه: mdrj@ihu.ac.ir
وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان
هزینه ارسال و چاپ مقالات: رایگان

Creative Commons License

نکات مهم:

  1. از نویسندگان محترم خواهشمند است قبل از ارسال مقاله، جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.
  2. همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط نویسنده مسئول، امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود
  3. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.
  4. ارسال گزارش سامانه همانندجو با شناسه XtCWg و رایانامه mdrj@ihu.ac.ir نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
شماره جاری: دوره 18، شماره 87، بهار 1399، صفحه 1-178 

1. نقش فناوری بازیکاری در یادگیری مدیریت و فرماندهی نظامی

صفحه 15-45

روح الله تولایی؛ محمدمیلاد احمدی؛ ساسان زارع


3. تبیین و تحلیل شاخصهای حکمرانی خوب در ودجا

صفحه 73-102

علیرضا سجادیه؛ غلامرضا توکلی؛ سحر بابایی


ابر واژگان