داوران

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

محمدرضا

ابن الدین

استاد یار

2

محمد

ازگلی

استادیار،

3

مجتبی

اسکندری

دانشیار،

4

محمدباقر

بابایی طلاتپه

دانشیار

5

حسن

بیات

استاد یار

6

احمد

باصری

دانشیار

7

حسین

باقری

استاد یار

8

محمدعلی

برزنونی

داستادیار

9

مهدی

بزرگزاده

دانشیار

10

محمدرضا

بشارتی

استاد یار

11

محمد

بیگلری

استاد یار

12

محمود

پاکیزه

استادیار

13

هادی مراد

پیری

استاد یار

14

محمد جواد

پیرمرادی

دانشیار

15

روح اله

تولایی

استادیار

16

علی

جمالی

دانشیار

17

محمد حسین

جمشیدی

استادیار

18

حمید

حاجی ملامیرزایی

استاد یار

19

سعید

حجازی فر

استاد یار

20

قاسم

حسنی

استاد یار

21

حسین

حسینی

دانشیار

21

خسرو

حسنلو

استادیار

22

بهرام

حسینی مطلق

استادیار

23

علی

خانی

استادیار

24

علی اکبر

رستمی

استادیار

25

محمد علی

رمضانی فراهانی

استادیار

26

احمد

زارعان

استادیار

27

محمدرضا

زیرکی

اسادیار

28

مهدی

زروندی

استادیار

29

محمدجواد

سبحانی‌فر

داشیار

30

حسن

سعادتی

استادیار

31

محمدرضا

سلطانی

استادیار

32

عباسعلی

سلمانی

دانشیار

33

ناصر

شعبانی

استادیار

34

سید محمودرضا

شمس دولت آبادی

استادیار

35

محمد علی

عابدی پور

داستاد یار

36

علیرضا

علیخانزاده

استادیار

37

محمد

غلامپور

استاد یار

38

علی

فرهی

استاد

39

بهزاد

قاسمی

استادیار

40

میثم

قراباغی

استادیار

41

سید حمید رضا

قریشی

استادیار

42

محمد حسین

قنبری جهرمی

استادیار

43

سعید

کافی

استادیار

44

محمد

مبینی

استادیار

45

ابوالفضل

محمدی

استادیار

46

اکبر

محمدعلیزاده

استادیار

47

حجت اله

مرادی

دانشیار

48

مصطفی

مردانیان

استادیار

49

مهدی

ناظمی اردکانی

دانشیار

50

حامد

نجاران طوسی

دانشیار

51

سیاوش

نصرت پناه

ادنشیار

52

فضل الله

نوذری

استادیار

53

محسن

نوذریان

استادیار