میزان اثرگذاری و اولویتِ شاخصهای رفتاری استادان و مربیان موفق بر تربیت دانشجوی تراز انقلاب اسلامی و ارائه الگوی رفتاری مناسب (مطالعه موردی یکی از دانشگاه‎های تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه افسری امام حسین علیه السلام

2 دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

در این پژوهش برای نخستین‎بار رفتار تأثیرگذار استادان و مربیان موفق بر تربیت دانشجوی تراز انقلاب اسلامی در جامعه آماری 319 نفری از استادان، مربیان، فرماندهان و دانشجویان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. هدف پژوهش کشف میزان اثر‎گذاری و اولویتِ‎ شاخصهای رفتاری استادان دانشگاه‎ بر ویژگیها و شاخصهای تربیتی دانشجوی تراز انقلاب اسلامی است. با استناد به مبانی تربیت اصیل اسلامی، بیانات مقام عظمای ولایت، اسناد نقشه جامع علمی کشور و ویژگیها و شایستگی‎های استادان طبق آخرین سند ابلاغی، رفتار استادان مورد ارزیابی قرار گرفت. پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی، و از لحاظ ماهیت از نوع کاربردی است. در پایان از مجموع شایستگی‎های سی‎و‎یک گانه شیوه‎نامه شایستگی‎های استادان تراز انقلاب اسلامی، چهارده گویه اثر‎گذار بر تربیت دانشجویان به دست آمد که از این بین، اثرگذارترین گویه‎ها ضریب هوشی، الگو بودن در اخلاق و رفتار، آشنایی با حوزه تحقیق و پژوهش و دانش تخصصی (تحصیلات) استادان است و نیز با توجه به تحلیل اثرگذاری این گویه‎ها بر تربیت دانشجویان ویژگیهای مؤمن، مجاهد، ولایی، انقلابی، مردمی و بصیر به صورت جداگانه، الگویی به دست داد که برای استادان و مدیران تربیتی دانشگاه‌ها بسیار مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


-قرآن مجید، ترجمه: عبدالمحمّد آیتی، انتشارات: سروش، ویراستار: استوار، موسی. تهران: 1371
- نهج البلاغه مولا امیرالمومنین علی علیه السلام
-اسکمپ،ریچارد، فهم رابطه‌ای و فهم ابزاری.ترجمه‌ی رضا حیدری قزلجه و زهرا‌ گویا.مجله‌ رشد آموزش ریاضی،شماره‌ی 18، 1362
-افخمی اردکانی، محمد علی، تبیین روش های تربیت اجتماعی در نهج البلاغه، فصلنامه نهج البلاغه، شماره ۲۱-۲۲، ۱۳۸۶
- ای، ایـرج، بـررسی‌ نظرات‌ اولیای‌ دانش‌آموزان و معلمان سال سـوم راهنمایی پیرامون ویژگیهای یـک مـعلم خوب در مدارس دولتی و غیرانتفاعی شـهر شـیراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1373
- بابایی، محمدباقر، سبک فرماندهی در فرهنگ علوی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، 1395
-بابایی، محمدباقر، مبانی استراتژیک فرهنگی از دیدگاه امام علی علیه السلام، تهران، مجتمع ناشران، 1384
- باقری، خسرو ، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران، مدرسه، ۱۳90
-تقی‌پور ظهیر،‌ عـلی،‌ اصـول و مبانی آموزش و پرورش، چاپ شـشم، تـهران، انـتشارات دانشگاه پیام نور، 1373
-حاجى ده آبادى، محمد على؛ درآمدى بر نظام تربیتى اسلام، چاپ اول، قم: دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسى مرکز جهانى علوم اسلامى، 1377
-حجتی، سید محمد باقر، اسلام و تعلیم و تربیت، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵
- حجتی، سیدمحمدباقر، ترجمه منیه المرید، بی تا
- داوودى، محمد، سیره تربیتى پیامبر صل الله و اهل بیت علیهم السلام، ج دوم: تربیت دینى ، زیرنظر: علیرضا اعرافى، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1383،
-دلشاد تهرانی، مصطفی، سیری در تربیت اسلامی، تهران، نشر و تحقیقات ذکر، ۱۳۸۰
-دلشاد تهرانی، مصطفی، سیری در تربیت اسلامی چاپ سوم، تهران، انتشارات دریا، 1385
- زمخشری، تفسیر کشاف ، ج 3، ترجمه مسعود انصاری، نشر ققنوس، 1389
-صانعی، سید مهدی، پژوهشی در تعلیم و تربیت اسلامی، چاپ بیست و سوم، مشهد، انتشارات سناباد، 1378‌
- علم الهدی، جمیله، فلسفه تعلیم و تربیت رسمی جمهوری ا.ا، سازمان پژوهش و برنامه ریزی، 1386
-عمید، حسن. فرهنگ عمید، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، چاپخانه‌ی سپهر، تهران: 1389
-فایضی، علی و محسن آشتیانی، مبانی تربیت و اخـلاق اسلامی، قم، روحانی، 1375
-قـرائتی،عبد‌ العلی.منطق‌ آموختن.اصفهان:بابک، 1373
-گروه علوم تربیتی موسسه‌آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مجموعه مقالات تربیتی، قم، موسسه امام خمینی، ۱۳۸۸
- گروه نویسندگان، تربیت دینی در جامعه اسلامی معاصر ، قم، موسسه امام خمینی، ۱۳۸۸
- گروه نویسندگان، فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران،سند ملی آموزش و پرورش، 1387
- گروه نویسندگان، فلسفه تربیت رسمی و عمومی آموزش و پرورش ج.ا.ا،سند ملی آموزش و پرورش، 1378
- گروه نویسندگان، فلسفه تعلیم و تربیت، قم، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ج ۱،۱۳۸۴
- گویا، مریم، محقق‌ مـعلم یـا معلم محقق، مجله رشد آموزش ریاضی، شماره‌ی 17، 1384
- لاکروکس، لاتیال، مقایسه‌ی بین دیدگاه‌های‌ رفتاگرایی‌ و ساخت وسازگرایی.ترجمه‌ی زهرا گویا مجله رشد آموزش ریاضی،شماره‌ی 67، 1991
-مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام تهران، صدرا، 1373
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، قم، صدرا، ج ۲۲، ۱۳۸۳
- مظاهری آیت‌الله، ویژگیهای معلم خوب، چـاپ پنـجم، قم، انتشارات خلاق، 1376
- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، آدنا، 1381
- مـوریس،ریچارد.اصلاح رفتار کودکان استثنائی.ترجمه سوسن سیف.تهران:وحید، چـاپ بـه زبـان اصلی،1985-1369
- مهدی‌زاده، حسین، آئین عقلورزی، قم، مؤسسة امام خمینی، 1383
- میثاقیان اردکانی، ضیاء، تحقیق دربـاره خـصوصیات معلم خـوب از نـظر دانـش‌آموزان دبستانها و دبیرستانهای شیراز و مـعلمان آنها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌ روان‌شناسی‌ بالینی، شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1358
- میلتن‌برگر، ریموند، شیوه‌های تغییر رفتار، ترجمه علی فتحی‌آشتیانی و هادی عظیمی، تهران، 1381
-نیکنامی، مصطفی، مقایسه ویژگیهای معلمان خـوب و اثـربخش، فصلنامه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دوره دوم، 1379
- هرگنهان،بی،آر؛والسون،ام،اچ.مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری.ترجمه علی‌ اکبر سیف.تهران:دوران، به زبان اصلی1993-1378
مجله پیوند، مهر 1360، شماره 24
    http://www.vajehyab.com
    Scamp.(1989).Intelligence and unverstanding.Mathematics in the primary school.Londom:Ruth
    URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/120101
    URL : http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/804391
    http://www.golbahar-toorneini.blogfa.com/cat