منشور حفظ دور عملیات با تأکید بر نهج البلاغه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

موفقیت در صحنه جنگ اعم از اینکه جنگ پیشگیرانه، پیشدستانه، برق‌آسا، فرسایشی تمام عیار، محدود، منظم یا نامنظم، نامتقارن (ناهمگون یا ناهمطراز) باشد به قابلیت هدایت‌گر عملیات در حفظ دور عملیات است. نظر به اینکه نهج‌البلاغه سخنان انسان کامل و فرمانده بی بدلیل عالم هستی را به تصویر کشیده، موضوع این نوشتار منشور حفظ دور عملیات با تأکید بر نهج‌البلاغه است. این نوشتار که نتیجه یک طرح پژوهشی است از حیث هدف، کاربردی و از حیث سطح تحلیل، برخوردار از ماهیتی توصیفی ـ استنتاجی و از حیث رویکرد و طبقه‎بندی روش متکی به روش کتابخانه‎ای است. داده‎های مورد نیاز از راه مطالعات کتابخانه‎ای و با استفاده از ابزار فیش گردآوری شده است. در راستای جمع‎آوری اطلاعات سؤال اصلی تحقیق به این شرح طرح شد: منشور حفظ دور عملیات از دید نهج‌البلاغه چه اصولی دارد؟ با توجه به مطالعات اکتشافی و نظر کارشناسان شش سؤال فرعی با محوریت آتش، آموزش، آرایش، احتیاط، اطلاعات، ارتباطات طرح گردید. با نهادینه شدن اصول ششگانه منشور دستاوردهای چهارگانه فرصت‌سازی، ارتقای بهره‌وری، ارتقای آمادگی، انعطاف‌پذیری در راستای تحقق اهداف برای فرماندهان در فرایند طرحریزی، هدایت و کنترل عملیات شکل می‌گیرد که در مبحث نتیجه‌گیری به آن اشاره شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


قرآن­کریم (1376). ترجمه الهی قمشه‎ای. محمد مهدی. قم: انتشارات لقاء.
نهج‌البلاغه (1394). ترجمه محمد دشتی. قم: نشر اجود.
نهج‌البلاغه (1365). ترجمه سیدعلی نقی فیض الاسلام. قم: انتشارات فقیه.
نهج‌البلاغه (1391). ترجمه علی شیروانی. قم: دفتر نشر معارف.
انزوایی­نژاد، رضا (1373). فرهنگ لغت عربی. مشهد: انتشارت آستان قدس.
ایمانی، سیف‌الله و همکار (1387). اطلاعات رزمی. تهران: ستاد مشترک مرکز برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری http:// www.leader.ir.
پژوهشکده تحقیقات اسلامی (1389). اصول جنگ. قم: زمزم هدایت.
رضائی، جواد (بی‌تا). کاربرد توپخانه در رزم منظم و ناهمگون. تهران: معاونت تربیت و آموزش نزسا.
رضائی، جواد (1391). مأموریت‌های تاکتیکی توپخانه در رزم منظم و ناهمگون. تهران: معاونت تربیت و آموزش نزسا.
حافظ‍‌ نیا، محمدرضا (1389). مقدمه‎ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چ هفدهم. تهران: انتشارات سمت.
حافظ‍‌­­­ نیا، محمدرضا (1381). مقدمه‎ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چ پنجم. تهران: انتشارات سمت.
حسنی سعدی، بی‌نام (1395). بررسی نظام جامع تربیت و آموزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. نامه دفاع.
خان­احمدی، اسماعیل (1391). بررسی ابعاد جنگ اطلاعات در عصر اطلاعات. فصلنامه علمی ـ ترویجی مدیریت و پژوهش‌های دفاعی. ش 67.
خان­احمدی، اسماعیل (1394). اصول و قواعد اساسی رزم آفندی و پدافندی. تهران: معاونت تربیت و آموزش نزسا.
جهرمی­قنبری، محمدحسین (1378). کتاب کمکی آموزشی. تهران: انتشارات دانشکده فرماندهی وستاد سپاه.
دشتی، محمد (1383). ترجمه نهج البلاغه. قم: انتشارات لاهیجی.
دانشپور، حسن (1388). عملیات اطلاعاتی. تهران: مرکز تألیف کتابهای درسی سپاه.
دشتی، محمد (1382). امام علی(ع) و امور نظامی. قم: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین(ع).
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (1383). اطلاعات رزمی. تهران: مرکز فناوری نزسا.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (1383). امور اداری مالی و پرسنلی. تهران: مرکز فناوری نزسا.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (بی‌تا). تاکتیک به کارگیری جنگ‌افزارهای پدافند هوایی. تهران: مرکز فناوری نزسا.
سوادکوهی، منصور (1392). طرحریزی و تهیه کالک گسترش پدافند هوایی. تهران: معاونت تربیت و آموزش نزسا.
دانشگاه امام حسین(ع) (1378). اصول و قواعد اساسی رزم. تهران: انتشارات معاونت آموزش.
دانشگاه امام حسین(ع) (1378). اطلاعات عملیات. تهران: انتشارات معاونت آموزش.
دانشگاه امام حسین(ع) (1377). مخابرات و ارتباطات. تهران: انتشارات معاونت آموزش.
قرقچیان، محمدحسین (1390). تاکتیک ارتباطات. تهران: معاونت تربیت و آموزش نزسا.
قمی، عباس (1384). مفاتیح الجنان. ترجمه کمره‌ای. مشهد: انتشارات آستان قدس.
غرویان محسن و همکاران (1381). صحیفه سجادیه. قم: الهادی.
ماه­پیکر، یاور (1395). فرهنگ و آموزش نظامی. تهران: روناس.
مرادیان، محسن (1385). راهنمایی جمع آوری اطلاعات راهبردی. تهران: انتشارات مرکز آموزش شهید صیاد شیرازی.
مصاحب، غلامحسین (1380). فرهنگ لغت. تهران: انتشارات امیر کبیر.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1390). پیام امیرالمؤمنین، شرح جدیدی بر نهج البلاغه. قم: انتشارات علی­ابن­ابی‌طالب.
نعمان­ابن‌محمد، قاضی (1383ق). دعائم الاسلام. بیروت: دارالمعارف.