تأثیر گسترش ناتو به خلیج فارس بر بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دکتری روابط بین الملل، دانشکده امور اداری و اقتصاد، دانشگاه‌ اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد شهر رضا، دانشگاه آزاد، اصفهان، ایران

3 عضو هیئت علمی وابسته، دانشکده مطالعات بین الملل، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

خلیج فارس در چند دهه اخیر دو نوع نهادهای امنیتی را تجربه کرده است: نهادهای امنیتی فرامنطقه‌ای که به این ناحیه نفوذ کرده‌اند، مثل پیمان سنتو و نهادهای امنیتی درون منطقه‌ای. طرح توسعه فعالیت‌های ناتو در این منطقه به اواسط دهه 1980 برمی‌گردد و ترامپ خواستار فعالیت جدی‌تر این سازمان در منطقه خلیج فارس شده بود. با توجه به وضعیت پیچیده منطقه از نظر تراکم بحران‌ها بین کشورها و استقبال کشورهای عربی منطقه از این سازمان، امکان شکل‌گیری چارچوب امنیتی جدیدی در منطقه وجود دارد که می‌تواند معادله باز‌دارندگی بین کشورهای عربی در مقابل ایران را تغییر دهد؛ به‌ویژه اینکه بایدن نیز مایل به ادامه داشتن این راهبرد است. این مسئله به‌ویژه برای ایران از این نظر مهم است که اغلب ترتیبات جمعی و امنیتی منطقه حول تهدید تلقی کردن این کشور تداوم یافته است. حال با حضور ناتو در این منطقه، به‌نظر می‌رسد موازنه تهدید علیه ایران و به نفع‌کشورهای عرب خلیج فارس تغییر کند؛ چرا که ایران با حضور ناتو با یک چرخه بازدارندگی فرامنطقه‌ای مواجه خواهد شد که کفه ترازوی موازنه تهدید را به سود کشورهای عرب خلیج فارس سنگین‌تر می‌کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این موضوع می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of NATO expansion to the Persian Gulf on deterrence of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • MohammadJavad SoltaniGishini 1
 • Asghar Bayani 2
 • Mohammad Pour khosh Saadat 3
1 Responsible author: PhD in International Relations, Faculty of Administrative Affairs and Economics, University of Isfahan, Isfahan Iran
2 PhD in Political Science, Faculty of Political Science, Reza Shahr Branch, Azad University, Isfahan, Iran
3 Associate Faculty Member, Faculty of International Studies, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Persian Gulf has seen two types of security institutions in recent decades: trans-regional security institutions that have infiltrated the area, such as the SEATO Pact, and intra-regional security institutions. The plan to expand NATO activities in the region dates back to the mid-1980s, and Trump called for more serious activity in the Persian Gulf in 2020. Given the complex situation in the region in terms of the density of crises among countries and the Arab countries' acceptance of this organization, it is possible to form a new security framework in the region that can change the equation of deterrence among Arab countries against Iran. Especially since Biden also wants this strategy. This is especially important for Iran, for which most of the region's collective and security arrangements have been continued as deeming it a threat. What will be the consequences of the development of NATO activities in the Persian Gulf for Iran and how will it affect its deterrence strategy? It seems that the presence of this security organization will increase the context of increasing confrontation within the region and increase movements against Iran. Because with the presence of NATO, Iran will face a cycle of trans-regional deterrence that intensifies the balance of threat.

کلیدواژه‌ها [English]

 • NATO
 • Military Balance
 • Deterrence
 • Persian Gulf
 • Iran

Smiley face

 1. فهرست منابع

  الف) فارسی

  کتاب:

  1. لیتل، ریچارد (1389). تحول در نظریه‌های موازنه قوا، ترجمه غلامعلی چگنی‌زاده، چاپ اول، تهران، ابرار معاصر
  2. مشیرزاده، حمیرا (1389). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، چاپ اول، تهران، سمت.

  مقالات:

  1. جاودانی‌مقدم، مهدی (1399). "بررسی حضور ناتو در خلیج فارس در پرتو سیاست تمرکززدایی آمریکا از خاورمیانه"، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره دهم، شماره 3، صص 39-64.
  2. مصلی‌نژاد، عباس (1396). " امنیت خاورمیانه و استراتژی کلان دونالد ترامپ"، فصلنامه بین‌المللی ژئوپلیتیک، سال سیزدهم شماره ۴، صص 52-20.
  3. فرجی‌راد، عبدالرضا (1399). "چشم‌انداز حضور ناتو در خلیج فارس"، شورای راهبردی روابط خارجی، لینک دسترسی:

  https://www.scfr.ir/en/politics/131234/prospect-of-nato-presence-in-persian-gulf/

  ب) لاتین

  Books:

  1. Arafat, Alaa Al-Din (2020). Regional and International Powers in the Gulf Security, Palgrave Macmillan
  2. Christensen, Carsten Sander (2020). NATO and the Future of European and Asian Security, Caucasus International University, Georgia
  3. Jervis, Robert (2008), Cooperation under the Security Dilemma, in: Richard K. Betts, Conflict after the Cold War, Argument on Causes of War and Peace, New York: Columbia University, third edition
  4. Johnson, Rob (2019). Military Strategy in the 21st Century: The Challenge for NATO, Oxford Press.
  5. Ruhle, Michael (2020). Future NATO: Adapting to New Realities, Routledge
  6. Snyder, jack (2020). Defending the Fringe NATO, the Mediterranean, and the Persian Gulf, Routledge
  7. Walt, Stephen (1987). The Origins of Alliance, Cornell University Press.
  8. Walt, Stephen (2005). Taming American Power, Council on Foreign Relations

  Article:

  1. Adebahr, Cornelius (2020). “Collective Security in the Persian Gulf: Preparing for an Opening”, https://carnegieeurope.eu/2021/07/20/collective-security-in-persian-gulf-preparing-for-opening-pub-84959
  2. Bininachvili, Albert (2020). “Re-energizing NATO cooperation with the gulf region. What role for energy?” in Energy Security Forum, https://enseccoe.org/data/public/uploads/2017/02/esf_2014_july.pdf
  3. Cordesman, Anthony (2020). “Iran and the Changing Military Balance in The Gulf - Net Assessment Indicators”
  4. Davari, Arash (2020). “U.S.-Iran Relations under Maximum Pressure: A Narrow Path to Negotiations”, https://www.brandeis.edu/crown/publications/middle-east-briefs/pdfs/101-200/meb137.pdf
  5. Deni, John (2020). “Why expanding NATO to the Middle East is a terrible idea”, https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/01/10/why-expanding-nato-middle-east-is-terrible-idea/
  6. Hurley, Thomas (2013). “NATO: Revisiting American Commitment”, https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA589520.pdf
  7. Ingel, David (2015). “Prospect for Closer Israeli-Nato Cooperation”, Naval Postgraduate School.
  8. Kardas, Saban (2020). “Turkey on NATO’s Role in the MENA: Perspectives from a “Central Country” https://carnegieendowment.org/files/Kardas_Brief.pdf
  9. Katzman, Kenneth (2021). “U.S.-Iran Conflict and Implications for U.S. Policy”, https://fas.org/sgp/crs/mideast/R45795.pdf
  10. Khatibzadeh, Saeed (2020). “HOPE for a New Regional Security Architecture: Toward a Hormuz Community” in Fostering A New Security Architecture in the Middle East, Foundation for European Progressive Studies
  11. Loup, Jean (2012). “NATO's dealing with a different Gulf now”, https://www.nato.int/docu/review/articles/2012/12/06/nato-s-dealing-with-a-different-gulf-now/index.html
  12. Malley, Robert (2021). “10 Conflicts to Watch in 2021” https://www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-watch-2021
  13. Perteghella, Annalisa (2019). “Iran Looking East: An Alternative to the Eu?” https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/iran-looking-east-alternative-eu-24470
  14. Rakov, Daniel (2021). “What will the Middle East look like in 2030? An Israeli Perspective”, https://www.mei.edu/publications/what-will-middle-east-look-2030-israeli-perspective
  15. Reyaz, Mohammad (2019). “Crisis in the Persian Gulf Region”, Asia in Global Affairs, https://www.asiainglobalaffairs.in/reflections/crisis-in-the-persian-gulf-region/
  16. Robinson, Linda (2021). “Reimaging US Strategy in the Middle East”, Rand Cooperation, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA900/RRA958-1/RAND_RBA958-1.pdf
  17. Rydell, M (2020). “Syria: Iran’s and Saudi Arabia’s newplayground?” http://lup.lub.lu.se/student-papers/record/8909212/file/8910952.pdf
  18. Saddiki, Said (2015). “Arab Public Opinion and NATO after the International Military Operations in Libya”, Turkish Journal of international Relations, Vol.3. No.12. Pp. 27-52
  19. Sachs, Natan (2020). “Israel in the Middle East: The next two decades”, https://www.brookings.edu/research/israel-in-the-middle-east-the-next-two-decades/
  20. Shanahan, Rodger (2018). “The gulf states and Iran: Robust Competitors or interested Bystanders?” https://www.files.ethz.ch/isn/109453/LPe_gulfst.pdf
  21. Sokolsky, Richard (2017). “Persian Gulf Security: Improving Allied Military Contributions”, https://www.rand.org/content/dam/rand/www/external/congress/terrorism/phase2/persiangulf.pdf
  22. Vatanka, Alex (2019). “Iran’s use of Shia Militant Proxies”, https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/Vatanka_PolicyPaper.pdf
  23. Young, Terry and Peggy Crawford (2018). “Hands across the Atlantic?”
  24. International Business & Economics Research Journal, Vol. 2, No. 12. Pp. 41-50.
  25. Zamirirad, Azadeh (2020). “Forced to Go East? Iran’s Foreign Policy Outlook and the Role of Russia, China and India”, German Institute for international and security Affairs, Sites:
  26. Plaja, Ruben (2018). “Projecting Stability: an agenda for action”, https://www.nato.int/docu/review/articles/2018/03/13/projecting-stability-an-agenda-for-action/index.html
  27. Baldor, Lolita (2019). “US to ask NATO to pay more to protect Saudi Arabia from Iran”, https://apnews.com/47f554cf90564ac5869579f1fa37633a
  28. Bishara, Marwan (2019). “Saudi Arabia and Iran after the summits of discontent: Was Riyadh able to unite Arab and Muslim leaders against Tehran?” https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/saudi-arabia-iran-summits-discontent-190604101807753.html
  29. Boot, Max (2019). “NATO is on life support — and Trump’s the one who put it there”, https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/12/04/nato-is-life-support-trumps-one-who-put-it-there/
  30. Farouk, Yasamine (2019). “How Saudi Arabia Could Make a Bold Strategic Move on Iran”, https://carnegieendowment.org/2019/06/28/how-saudi-arabia-could-make-bold-strategic-move-on-iran-pub-79399
  31. Haddick, Robert (2012). “The Persian Gulf Needs Its Own NATO”, https://foreignpolicy.com/2012/05/18/the-persian-gulf-needs-its-own-nato/
  32. Madawi AlRasheed (2019). “Saudi Arabia’s Regional Foreign Policy is Fracturing the Gulf”, http://www.sharqforum.org/2017/09/14/saudi-arabias-regional-foreign-policy-is-fracturing-the-gulf/
  33. NATO Parlimentary Assembely (2020). “NATO Allies urged to develop inclusive approach to Iran”, https://www.nato-pa.int/news/nato-allies-urged-develop-inclusive-approach-iran
  34. Oprysko, Caitlin (2020). “'NATO plus ME': Trump proposes NATO expansion into Middle East”, https://www.politico.com/news/2020/01/09/trump-nato-expansion-proposal-096772
  35. Samaan, Jean (2020). “The Limitations of a NATO-Middle East Military Cooperation”, https://carnegieendowment.org/sada/81740
  36. Sament, Daniel (2020). “To deter Iran, the gulf states need stronger Navies”, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/to-deter-iran-the-gulf-states-need-stronger-navies/
  37. Stolton, Samuel (2020). “Is NATO about to become 'more involved' in the Middle East?” https://www.aljazeera.com/indepth/features/nato-involved-middle-east-200113212641341.html
  38. NATO (2018). “NATO begins the final phase of its move to a new home”, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_152982.htm
  39. NATO (2018). “Military organisation and structures”, https://www.nato.int/cps/ic/ natohq/topics_49608.htm
  40. NATO (2021). “Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2021)”, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2021/6/pdf/210611-pr-2021-094-en.pdf
  41. indexmundi.com-iran/ Profile