مدل ارتقای سطح آگاهی وضعیتی مراکز فرماندهی و کنترل بر پایه ظرفیت‌های اطلاعاتی فضای سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

در سال‌های اخیر بشر با رشد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات متوجه کارکردهای فضای سایبری در جنگ‌ها شده است. از جمله این کارکردها به بهره‌گیری سازمان‌های نظامی از ظرفیت‌های فضای سایبری در فرماندهی و کنترل به منظور افزایش آگاهی وضعیتی اشاره می‌شود. آگاهی وضعیتی یکی از کارکردهای مراکز فرماندهی و کنترل است و هر چه سطح این آگاهی بیشتر شود، اشراف اطلاعاتی بیشتر برای نیروهای عمل کننده تحت پوشش مراکز فرماندهی و کنترل فراهم می‌شود. در این پژوهش چند سناریو معرفی شده است که به موجب آن کارکردهای فرماندهی و کنترل در فضای سایبری مشخص می‌شود. در این سناریوها از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تجاری استفاده به عمل آمده است. در نهایت یک مدل عملیاتی پیشنهادی فرماندهی و کنترل با الهام از ظرفیت‌های اطلاعاتی فضای سایبری ارائه شده است. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی اجرا شده و به این جمع بندی می‌رسد که با توجه به گسترش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بهره گیری از ظرفیت فضای سایبری موجب شبکه‌سازی نیروها و تجهیزات و اتصال آنها به یکدیگر، افزایش دامنه پوشش عملیاتی آنها و اجرای عملیات هماهنگ و منعطف با حداکثر آگاهی وضعیتی را برای پاسخگویی به نیازهای صحنه نبرد فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The model for improving the level of situational awareness of command and control centers based on the information capacities of cyber space

چکیده [English]

In recent years, with the growth of information and communication technology, humanity has realized the functions of cyberspace in wars. Among these functions, it is mentioned that military organizations use cyberspace capacities in command and control in order to increase situational awareness. Situational awareness is one of the functions of the command and control centers, and the higher the level of this awareness, the more intelligence is provided to the operating forces under the cover of the command and control centers. In this research, several scenarios have been introduced by which the functions of command and control in cyberspace are determined. Commercial software and hardware are used in these scenarios. Finally, a proposed operational model of command and control inspired by the information capacities of cyber space is presented. This research is carried out in a descriptive-analytical way and it comes to the conclusion that due to the expansion of information and communication technology, using the capacity of cyber space leads to the networking of forces and equipment and connecting them to each other, increasing the scope of their operational coverage and implementing coordinated operations. and flexible with maximum situational awareness to meet the needs of the battlefield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Command and control
  • cyberspace
  • situational awareness