تأثیر ژئوپلیتیک مقاومت بر شکل‌گیری نظم جدید جهانی و الزامات نظم‌سازی عادلانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده مطالعات بین الملل دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

حوادث و روندهای کنونی نشان می‌دهد نظم جهانی در حال تغییر است. در این میان، ظهور و شکل‌گیری محور مقاومت به عنوان یک کیان هویتی و یک مجموعه امنیتی منطقه‌ای در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پدیده‌ای است که بسیاری از مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی را دستخوش تغییر کرده است. بر این اساس، این مقاله ضمن بررسی تأثیر ژئوپلیتیک مقاومت بر شکل‌گیری نظم جدید جهانی به دنبال پاسخ به این سؤال است که الزامات نظم‌سازی عادلانه چیست؟ در این مقاله برای گردآوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای و برخط و برای تحلیل یافته‌ها از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد نظم‌سازی جهانی در دوران مدرن بر اساس چهار رویکرد «واقع‌گرا بودن»، «از بالا بودن»، «هژمونیک بودن» و «ملی‌گرایانه بودن» صورت گرفته است. در مقابل، نظم‌سازی مطلوب انقلاب اسلامی باید واجد خصایص اساسی «ایده‌گرا و واقع‌گرا بودن»، «از پایین بودن»، «غیرهژمونیک بودن» و «فراملی‌گرایانه بودن» باشد. ژئوپلیتیک مقاومت به عنوان مجموعه‌ای از بازیگران دولتی و غیردولتیِ ضد نظم کنونی باید تلاش کنند نظم جهانی را بر اساس خصایص چهار گانه فوق شکل دهد. بررسی سوابق عملکرد محور مقاومت و توفیق نسبی این محور در نظم‌سازی در منطقه غرب آسیا و تأثیرگذاری بر نظم جدید جهانی نشان می‌دهد محور مقاومت در چارچوب و بر اساس این بایسته‌ها کنشگری کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of geopolitics of resistance on the formation of the new world order and the requirements of a just order

نویسنده [English]

  • ahmad zarean
Assistant Professor of Research Institute of International Studies Imam Hossein University (AS)
چکیده [English]

Current events and trends show that the world order is changing. In the meantime, the emergence and formation of the axis of resistance as an identity entity and a regional security complex in the years after the victory of the Islamic Revolution is a phenomenon that has changed many regional and international relations. Based on this, this article seeks to answer the question, Based on this, while examining the geopolitical impact of resistance on the formation of the new world order, this article seeks to answer the question, what are the requirements of a just order? In this article, a descriptive analytical method was used to collect data from library and online sources and to analyze the findings. The findings of the article show that global order in the modern era is based on four approaches: "being realist", "being from above", "being hegemonic" and "being nationalistic". On the other hand, the desired Ordering of the Islamic Revolution must have the basic characteristics of "being idealistic and realistic", "being from below", "being non-hegemonic" and "being transnational". The geopolitics of resistance as a set of state and non-state actors against the current order should try to shape the world order based on the above four characteristics. Examining the performance records of the axis of resistance and the relative success of this axis in creating order in the West Asian region and influencing the new world order shows that the axis of resistance has acted within the framework and based on these requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Resistance"
  • "Geopolitics of Resistance"
  • "New World Order"
  • "ordering"."Justly ordering"