تبیین تاثیرات سیاسی عادی سازی روابط اعراب با اسرائیل بر محور مقاومت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامع امام حسین علیه السلام

2 دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

هدف مقاله حاضر شناسایی پیامدهای امنیتی عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی و سنجش تاثیر آن بر محور مقاومت است. مسئله‏ی پژوهش تبیین تاثیر روند طرح منطقه‏ای رژیم صهیونیستی در روند عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی با تمرکز بر محور غربی – عبری است. روش پژوهش نیز کیفی و مبتنی بر اسناد و فیش برداری می باشد وحسب هدف یک تحقیق کاربردی به حساب می‏آید و از آنجایی که این پژوهش درصدد کشف پیامدهای یک رویداد در پی یافتن موضوع موجود و شناسایی روندهای حاکم است، لذا رویکرد توصیفی خواهد داشت. برقراری روابط استراتژیک میان اعراب با رژیم صهیونیستی، این رژیم را قادر می‎سازد تا از طریق کشورهای عربی برخی اقدامات جاسوسی و اطلاعاتی- امنیتی را علیه محور مقاومت افزایش دهد. یافته‏های مقاله نشان میدهد؛ عادی سازی روابط اعراب با رژیم صهیونیستی از زوایای مختلف بر امنیت محور مقاومت تاثیر می گذارد که شامل عواملی همچون ایجاد یک موازنه تهدید علیه محور مقاومت، ایجاد صف بندی های جدید در منطقه علیه محور مقاومت، توسعه نفوذ آمریکا در سطح منطقه، رشد گروه های تروریستی، عدم شکل گیری رژیم و ترتیبات امنیتی پایدار در خاورمیانه و انزوای منطقه ای و تضعیف محور مقاومت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The security implications of the normalization ofab relations with the Zionist regime and its impact on the security of the resistance axis

نویسندگان [English]

  • Behzad Ghasemi 1
  • mohammad farhadi 2
1 دانشیار دانشگاه امام حسین علیه السلام
2 ghasemi
چکیده [English]

The purpose of this article is to identify the security consequences of the normalization of Arab relations with the Zionist regime and measure its impact on the axis of resistance. The problem of the research is to explain the impact of the regional plan of the Zionist regime in the process of normalizing Arab relations with the Zionist regime, focusing on the Western-Hebrew axis. The research method is also qualitative and based on documents and surveys, and it is considered an applied research according to its purpose, and since this research seeks to discover the consequences of an event in order to find the existing issue and identify the prevailing trends, it will have a descriptive approach. . Establishing strategic relations between the Arabs and the Zionist regime enables this regime to increase some espionage and intelligence-security measures against the axis of resistance through the Arab countries. The findings of the article show; The normalization of Arab relations with the Zionist regime affects the security of the resistance axis from various angles, which includes factors such as creating a balance of threats against the resistance axis, creating new alignments in the region against the resistance axis, developing American influence in the region, the growth of groups Terrorism is the lack of formation of a stable regime and security arrangements in the Middle East and regional isolation and weakening of the axis of resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabs
  • Zionist regime
  • normalization
  • axis