الگوی اسلامی ـ ایرانی مدیریت و رهبری براساس شیوه مدیریت و رهبری امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری (مدظله) و فرماندهان دفاع مقدس

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی وهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نقده

چکیده

هدف تحقیق بررسی شیوه‌ها و ویژگیهای مدیریت و فرماندهی در جمهوری اسلامی ایران برای معرفی مدیریت و رهبری به عنوان الگوی اسلامی ایرانی مدیریت و رهبری است. روش پژوهش، تحلیل اسنادی است که از طریق مطالعه فرامین و بیانات و سبک‌های مدیریتی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله) و اسناد و مدارک نمونه‌هایی از فرماندهان دوران دفاع مقدس به بررسی موضوع پرداخته شده است. در این پژوهش شیوه و الگوی جدید مدیریت و رهبری که براساس شرایط و موفقیت کشور و جامعه و جهان بینی اسلامی به دست آمده است معرفی شد که درآن الگوی اسلامی و ایرانی و دستاوردهای بومی و تجربیات فرماندهی دفاع مقدس لحاظ شده که براساس نیت درونی، رفتار فردی و رفتار گروهی و سازمانی شناسایی شده است. در الگو و سبک مدیریت رهبری امام خمینی، مقام معظم رهبری و فرماندهان دفاع مقدس، خداوند، محور و اساس همه تلاش‌ها و کوشش‌هاست. مطابق این سبک، موفقیت مدیریت و رهبری در همه شرایط و موقعیتها، بستگی به میزان توجه و اهمیتی دارد که رهبر و مدیر نسبت به خداوند مبذول می‌دارد. در سبک مدیریت و رهبری امام و رهبری و فرماندهان برخی ویژگیهای شخصیتی، رفتاری و هنجاری دیده می‌شود که تنها در الگوی مدیریت و رهبری اسلامی ایرانی تعریف‌پذیر است و دیگر رهبران از جمله رهبران مادی، فاقد آنها هستند. از این‌رو، مدل‌های موجود در نگرش سنتی و رفتاری از تحلیل آن ناتوانند.

کلیدواژه‌ها


 1. اسدی، هیبت‌الله (1384). هرچند دیر. تهران: ایران سبز.
 2. اکبری، علی (1386). صیاد شیرازی. تهران: نشر یا زهرا(س).
 3. انبارداران، امیرحسین (1381). امیر دلاور. تهران: نشر شاهد.
 4. اندیشکده مدیریت و دفاع مقدس (1391). 8 نکته در مدیریت شهید احمد کاظمی. 15مرداد.
 5. باقری کبورق، علی (1370). مبانی و جنگ و استراتژی. تهران: نشر بین‌الملل.
 6. جلیلی، محمد (1391). تفاوت‌‌های مدیریت امریکایی و ایرانی. اندیشکده‌ مدیریت و دفاع مقدس.
 7. حسینی، سید ناصر (1389). روش فرماندهی صیاد شیرازی. دریافت ازwww.dsrc.ir .
 8. حسینیا، احمد (1386). جلوه یار. ایران سبز.
 9. حسینیا، احمد (1388). صیاد دل‌ها. سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 10. خامنه‌ای، سید علی (1384). بیانات در دیدار بسیجیان سراسر کشور، دریافت از
 11. www.khamenei.ir
 12. خانمحمدی، هادی (1392). مدیریت بسیجی، راه میانبرمقاومت و پیشرفت. سایت مسیر، 15 خرداد.
 13. خمینی، روح‌الله (1385). صحیفه امام. تهران: انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 14. رضائیان، علی (1391). مدل‌های کاربردی سازی علوم انسانی اسلامی در حوزه‌ مدیریت. فصلنامه‌ پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی صدرا. ش 2.
 15. سوید، یاسین (1989). الفن العسکریه الاسلامی، اصوله و مصادره. بیروت: دارالفکر العربی.
 16. شاه‌آبادی، محمدعلی (1386). شذرات المعارف. انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی.
 17. صیاد شیرازی، علی (1381). یادداشت‌های ویژه‌ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی. ایران سبز.
 18. طلاس، العماد المصطفی (1977). الرسول العربی و فن الحرب. بیروت: دارالفکر العربی.
 19. عالمیان، علی‌اکبر (1392). امام خمینی و مدیریت تحولات سه دهه‌ اخیر جهان. ماهنامه‌ فرهنگ پویا. مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ش 4.
 20. فروزنده، لطف اله و همکاران (1391). بررسی تطبیقی سبکهای رهبری موجود دنیا با سبک رهبری امام خمینی(ره) برمبنای رشد و تعالی انسان. مدیریت در دانشگاه اسلامی. س اول. ش2.
 21. کبیری، محمد (1364). ویژگیهای مدیریت در جامعه‌ اسلامی. نشر سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
 22. مکارم شیرازی، ناصر (1369). مدیریت و فرماندهی در اسلام. انتشارات هدف.
 23. نوروزی فرسنگی، احمد (1385). منش فرماندهی. انتشارات عرشیا.
 24. واثقی، قاسم (1373). اخلاق مدیریت. مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
 25. وتر، ضاهر (1374). مدیریت نظامی در نبردهای پیامبر اسلام(ص). ترجمه‌ اصغر قائدان. نشر صریر.