تمرکز قوا در جنگ آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

3 استادیار، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

چکیده

اصول جنگ از جنس مبانی عقلانی و منطقی حاکم بر جنبه نظامی جنگ است. اصل تمرکز قوا که به تمرکز توان رزمی مؤثر در زمان و مکان درست تعریف می‌شود، به طور عقلانی و منطقی، همچنان بر طرح‌ریزی و اجرای عملیات‌های تهاجی در آینده حاکم خواهد بود. پرسشی که این پژوهش سعی دارد به آن پاسخ دهد این است که «روش و ملاحظات به کارگیری اصل تمرکز قوا با توجه به شرایط جنگ آینده» چیست؟ این پژوهش با روش توصیفی و با رویکردی آمیخته، ضمن مطالعه ادبیات نظری و بررسی پیشینه‌های در دسترس، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات لازم به‌صورت میدانی و کتابخانه‌ای کرده است. در حوزه کمّی فرماندهان گردان و بالاتر و معاونان اطلاعات و عملیات یگان‌های پیاده، زرهی و توپخانه نیروی زمینی سپاه و ارتش، جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده که با روش نمونه‌گیری «تصادفی طبقه‌ای» ۱۵۲ نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین ‌شده است. در حوزه کیفی نیز با شش نفر از اندیشمندان و صاحب‌نظران که دارای سوابق برجسته در هر دو بعد عملیاتی و پژوهشی بودند، مصاحبه ‌صورت گرفته است. برای پاسخ به پرسش‌ پژوهش، نتایج مصاحبه در فرآیند «کدگذاری باز» به 62 مفهوم و در «کدگذاری محوری» در 10 مقوله خلاصه و دسته‌بندی گردید. در تفسیر هر مقوله از داده‌ها نیز استفاده و در هر مورد نتایج کیفی و کمی مؤید و مکمل یکدیگر بوده‌اند. در پایان با ترکیب مقوله‌های اثبات‌شده، ملاحظاتی کاربردی از قبیل ضرورت تغییر نگرش به مفهوم تمرکز قوا، ضرورت توجه بیشتر به عوامل غیرفیزیکی و برترساز توان رزم، تمرکز در زمان به جای تمرکز در مکان و... برای مراعات تمرکز قوا در شرایط جنگ آینده پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Unification of Forces in the Future War

نویسندگان [English]

 • Mohammad Taherian 1
 • Hassan Bayat 2
 • Mohammad Reza Besharati 3
1 Corresponding Author: Graduate of Master Degree, Imam Hussein University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Imam Hussein University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Imam Hussein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The principles of war are based on the rational principles that govern the military aspect of war. The principle of concentration of forces , which is defined as the unification of effective combat capability at the right time and place , will rationally and logically govern the planning and execution of future offensive operations. . The question that this study seeks to answer is: what are the methods and considerations to use the principle of focus and unification the conditions of future war?' This study, in a descriptive and mixed approach, studied theoretical literature and examined the available backgrounds, collecting the necessary field and library information. In the quantitative area of the Battalion Commanders, and the deputies of the intelligence and operations of the infantry, armored and artillery units of the Army ,it formed a statistical population of the research, which is determined by the random sampling method. In the qualitative field, he has also interviewed six scholars and experts who had prominent records in both operational and research dimensions. To answer the research question, the results of the interview were summarized and categorized in the open coding process and in central coding in 10 categories. In each category, the data has been used, and in each case the qualitative and quantitative results have been complementary and complementary to each other. Finally, by combining the proven categories, practical considerations such as the need to change attitudes to the concept of concentration, the need to pay more attention to non -state and superior combat power, focus on time rather than focus on place and other factors have been suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Principles of War
 • Unification of Forces
 • Future War
 • Unbalanced War

Smiley face

 • کتابنامه

  • اسکیلز، رابرت. (۱۳۸۴). جنگ آینده. ترجمۀ عبدالمجید حیدری. تهران: دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه، دوره عالی جنگ.
  • ‏‫افشردی، محمدحسین؛ عراقی، عبدالله؛ و زین‌الدینی، مجید. (۱۳۹۶). «اصول رهنامه عملیاتی نزاجا و نزسا درنبرد ناهمتراز». فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، ج 15، ش 70: 5-32.
  • ‏‫افشردی، محمدحسین؛ کمالی، محمدرضا؛ و مؤمن، ساسان. (۱۳۹۸). «تفاوت‌ها و شباهت‌های اصول نبردهای همطراز و ناهمطراز نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران». مطالعات دفاعی استراتژیک، ج 17، ش 77: 5-28.
  • ‏‫باری آر. اشنایدر. (۱۳۹۴). «اصول جنگ برای میدان‌های نبرد آینده». ترجمۀ صالح رضایی، ماهنامه نگاه.
  • ‏‫بیات، حسن. (۱۴۰۰). اصول و قواعد اساسی رزم. تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام حسین(ع). (نشر اثر اصلی ۱۴۰۰)
  • ‏‫پژوهشکده تحقیقات اسلامی. (۱۳۸۹). اصول جنگ. تهران‌: زمزم هدایت وابسته به پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع).
  • ‏‫حسنلو، خسرو. (۱۳۹۶). «اصول جنگ در عصر ناهمگونی». فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، ج 15، ش 70: 151-178.
  • ‏‫حسینی تاش، سید علی. (۱۳۸۷). «بررسی مفهومی پدیده جنگ زمینی آینده». نگرش راهبردی، ش 89-90: 83-106.
  • ‏‫حیدریان، محسن؛ و خادم دقیق، امیر هوشنگ. (۱۳۹۸). «الگوی فرماندهی و کنترل هوایی در جنگ‌های آینده». آینده‌پژوهی دفاعی، ج 14، ش 4: 61-86.
  • ‏‫زهتاب‌سلماسی، یعقوب؛ صارمی‌رسولی، یعقوب؛ یارندی، سیدمحسن؛ و کمالی، محسن. (۱۳۸۸). جنگ ناهمتراز. تهران: انتشارات دافوس آجا.
  • ‏‫شهلایی، ناصر؛ مرادیان، محسن؛ لطفی، احمد؛ و هادی‌نژاد، فرهاد. (۱۳۹۵). «طراحی مدل ریاضی برای پیش‌بینی مکان بهینه مراکز آمادی در شرایط جنگ‌های آینده». آینده‌پژوهی دفاعی، ج 1، ش 1: 45-64.
  • ‏‫شیخ، علیرضا؛ و صمیمی، مهدی. (۱۳۹۶). «الگوی توانمندسازی عمومی فرماندهی درصحنه جنگ‌های آینده جمهوری اسلامی ایران». آینده‌پژوهی دفاعی، ج 2، ش 5: 27-55.
  • ‏‫طاهایی، سید محمد. (۱۳۷۲). «استراتژی جنگی و اصول بنیادین جنگ». مصباح، ج 2، ش 5: 31-40.
  • ‏‫طاهریان، محمد. (۱۴۰۰). به‌کارگیری اصول جنگ در جنگ آینده (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران.
  • ‏‫فان‌کرفلد، مارتین. (۱۳۸۴). هنر جنگ(جنگ و اندیشه نظامی). ترجمۀ عبدالمجید حیدری. تهران: مرکز برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی.
  • ‏‫کالینز، جان ام. (۱۳۸۶). استراتژی نظامی (اصول، شیوه‌ها و جنبه‌های تاریخی). ترجمۀ عبدالمجید حیدری. تهران‌: مرکز برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی معاونت آموزش و نیروی انسانی ستاد مشترک سپاه.
  • ‏‫کالینز، جان ام. (۱۳۸۸). استراتژی بزرگ (اصول و رویه‌ها). ترجمۀ کورش بایندر. تهران: وزارت امور خارجه. (نشر اثر اصلی ۱۳۷۰)
  • ‏‫کلانتری، فتح‌الله. (۱۳۹۵). «تدوین راهبردهای جنگ احتمالی آینده با تأکید بر اجرای جنگ هیبریدی». آینده‌پژوهی دفاعی، ج 1، ش 2: 143-162.
  • ‏‫گروه نویسندگان. (۱۳۷۲). اصول جنگ و توان رزمی آفند. تهران‌: معاونت آموزش نیروی زمینی سپاه. بازیابی از کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران.
  • ‏‫معین‌وزیری، نصرت‌الله. (۱۳۹۸). روش تجزیه‌وتحلیل جنگ(عملیات) بر اساس اصول جنگ. تهران: انتشارات دافوس آجا. (نشر اثر اصلی ۱۳۹۸)
  • ‏‫مک‌کالو، تیموتی؛ و جانسون، ریچارد. (۱۳۹۵). جنگ ترکیبی. ترجمۀ احمد الهیاری. تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش.

  منابع خارجی و وبگاه‌های اینترنتی:

  • F Ettrich, Brian B. (2005, June). The principles of war: are they still applicable. Naval Postgraduate School.
  • Farmer, David B. (2010). do the principles of war apply to cyber war? School of Advanced Military Studies United States Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas.
  • Fuller, J.F.C. (1993). THE FOUDATIONS OF THE SCIENCE OF WAR. Kansas: U.S ARMY COMMAND AND GENERAL STAFF COLLEGE PRESS.
  • Mallick, P K. (2009). principles of war time for relook. Manekshaw Paper, (12).