شناسایی و تبیین مولفه‌‏های راهبردی مکتب شهید سلیمانی براساس تئوری داده ‏بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروهمدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

در سال‌های اخیر، ایران قدرت خود را در‌ سراسر خاورمیانه گسترش داده است، معمار اصلی تصدیق این سیاست، ژنرال قاسم سلیمانی است. بدون تردید، سلیمانی پیشگام یک استراتژی بی‏نظیر و قدرتمندترین ژنرال در خاورمیانه و همچنین یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های ایران است. با وجود مشکلات اقتصادی مداوم، ایران امروز خود را به یکی از قدرت‌های برتر نظامی و دیپلماتیک در خاورمیانه تبدیل کرده است .هدف اصلی این پژوهش  شناسایی و تبیین مولفه‏های راهبردی مکتب سلیمانی با استفاده از نظریه‏ی داده‏بنیاد است ازجمله نوآوری‌های پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل کلیدی مکتب سلیمانی با بهره‌گیری از روش پژوهش کیفی و نرم‌افزار MAX-QDA است. در این پژوهش از روش تحقیق نظریه برخاسته از داده استفاده گردید و برای جمع‌آوری داده‌ها با 20  نفر از صاحب‌نظران مصاحبه‌های عمیقی انجام گرفت. معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه، نیل به نقطه اشباع نظری بود. تمامی افراد حجم نمونه مورد مطالعه با رویکرد هدفمند انتخاب شدند. کدگذاری و تحلیل داده‌ها طی سه مرحله به انجام رسید و در نهایت، مدل پارادایمی عوامل کلیدی مکتب سلیمانی با استفاده از نظریه زمینه‏ای شکل گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق 7 مقوله شناسایی شدند که عبارت‌اند از: مقوله جهان‏بینی، مکتب و ایدئولوژی؛ مقوله مدیریت و فرماندهی؛ مدل عینی الگوی انسانی برآمده از مکتب ائمه اطهار (ع(، اکسیرهای زندگی مؤمنانه، الگوی بی‌بدیل انسان خداجوی نظامی، تقویت پیوند امت اسلامی و تقویت همبستگی ملی، تولید سرمایه اجتماعی.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Identification and Explanation of the Strategic Components of the School of Martyr Soleimani Based on Grounded Data Theory

نویسنده [English]

  • asghar rashnoodi
Department of Business Management, Faculty of Economic and management, Khorramshahr University of Marine Science and Technology ,iran
چکیده [English]

 
In recent years, Iran has expanded its influence throughout the Middle East. General Qasem Soleimani is the one who is recognized as the principal architect behind this very policy. Undoubtedly, Soleimani is the pioneer of an unparalleled strategy and the most powerful general in the Middle East. He is also one of the most beloved figures in Iran. Despite persistent economic challenges, Iran has transformed itself today into one of the leading military and diplomatic powers in the Middle East. The main objective of this research is to identify and explain the strategic components of the Soleimani School using the Grounded Theory. Among the innovations of this study is the identification and explanation of the key factors of the Soleimani School through the utilization of qualitative research methods and MAXQDA software. In this research, the Grounded Theory research method was employed, and data were collected through in-depth interviews with 40 participants. The main criterion for determining the sample size was reaching theoretical saturation point. All individuals in the sample were purposefully selected for the study. Data coding and analysis were carried out in three stages, and ultimately, a paradigmatic model of the key factors of the Soleimani School was developed using the Grounded Theory. Based on the results of this study, seven themes were identified, including: worldview, school and ideology; management and leadership; the tangible model of the human pattern emerging from the school of Ahl al-Bayt (AS); elixirs of righteous living; the alternative model of the God-seeking military human; strengthening the bond of the Islamic nation and enhancing national solidarity; and the production of social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Qasem Soleimani
  • strategic components
  • Grounded Theory

Smiley face

اسفندیاری صفا، خسرو؛ دهقان، حبیب الله(1394)، الگوی فرماندهی مطلوب از دید فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی)، فصلنامه مدیریت نظامی، پیاپی 59 :87-105.
اسکندری، مجتبی؛ محمدی، ابوالفضل؛ علیاکبری، حسن؛ سیف، بهمن (1393)، سبک رهبری فرماندهان نظامی از دیدگاه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه، دو فصلنامه مدیریت اسلامی، س 22 ،ش 1 :9-40.
بهمن، شعیب (1396)، فرصت بحران؛ شکل‌گیری قدرت ایران در سنگلاخ ها، تهران: مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور.
تقی‏پورفر، ولی‏الله(1377)، اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن. تهران: مرکز آموزش‏های دولتی.
دانایی فرد، حسن؛ سیدمهدی الوانی و عادل آذر (1390)، روششناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: صفار.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1390). دلالت دولت، تهران: انتشارات دریا.
رهنورد، فرج الله (1395). نیازسنجی آموزشی مدیران عالی در بخش دولتی ایران، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، س 24، ش 1 :1 ـ 25.
رودگر،محمدجواد.(1399). سلوک در مکتب سلیمانی،دانش و نشر اندیشه معاصر
صبحی، حسن (1376)، رهبری فرماندهی و مدیریت نظامی، تهران، انتشارات دافوس.
ضماهنی، مجید؛ حجرگشت، سعید (1394)، طراحی و تبیین الگوی فرماندهی (رهبری) سردار شهید حسن باقری، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی، س 10، ش 4: 584- 607.
عباسی، عباس؛ علی محمدلو، مسلم؛ کریمی، زهرا (1397) طراحی الگویی برای سنجش میزان مهارت های مدیران در سطوح مختلف سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ، س 27، ش 87: 45 ـ 73.
علوی، سیدمحمد؛ اسماعیلی، محمد (1397)، ارائه الگوی فرماندهی مطلوب از دیدگاه اسالم و بیانات مقام معظم فرماندهی کل قوا (مدظله العالی) با رویکرد فرا ترکیب، فصلنامه مدیریت نظامی، س 18، ش 69 :1- 18.
فشی، حامد؛ نبئی، حامد (1397). بررسی ابعاد و مؤلفه‏های حفاظتی نامه 53 نهج‏البلاغه، فصلنامه پژوهش‏های حفاظتی  امنیتی دانشگاه جامع امام حسین(ع). سال هفتم، شمارة 26، (صص 86 – 55).
قرآن کریم
کاوه، ناصر؛ (1398). من قاسم سلیمانی هستم، سرباز ولایت، تهران، انتشارات نوآوران سینا.
کیانی زاده، میثم؛ گلشنی، علیرضا (1395)، شناسایی ویژگیهای شخصیتی سیاستگزاران عمومی مبتنی بر مدیریت جهادی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، س 19، ش 72: 58 ـ 70.
گنجعلی، اسدالله؛ علی شیری، محمدمهدی؛ بیدی، مجتبی(1393)، شایستگی‌های مدیریتی مدیران جهادی: تحلیلی داده بنیاد، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، سال 5، ش 3: 39ـ 56.
محسنی، حسین و شیخی، فرشته، (1399)، تاثیر نهج البلاغه بر ادبیات مقاومت سردار شهید قاسم سلیمانی،ششمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران، تهران.
مختاریان پور، مجید؛ فرهمندنیا، حوریه (1396)، الگوی شایستگی مدیران جهادی بر مبنای بیانات حضرت امام و مقام معظم رهبری (مدظله)، نشریه پژوهش های انقلاب اسلامی، س 6، ش 22: 203 -231.
مرادی آیدیشه، شعبان؛ حسنقلی، پوریا؛ سوری، طهمورث؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ خیراندیش، مهدی (1397)، الگوی شایستگی فرماندهی از دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، س 11، ش 2: 18- 32.
مطهری،مرتضی(1386)، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی،تهران:موسسه صدرا.
مهرابی، امیرحمزه؛ خنیفر، حسین؛ امیری، علینقی؛ زارعی متین، حسن؛ جندقی، غلامرضا (1390). معرفی روش شناسی نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی، مدیریت فرهنگ سازمانی. سال نهم، بهار و تابستان 1390، شماره 23.
نهج‏البلاغه(1386)،ترجمه: محمد دشتی، مشهد: آیین تربیت، چاپ دوم.
Bazzi, Mohamad , 2016 , Commentary: With Washington looking the other way, Iran fills a void in Iraq, Reuters, 2 June.
Burgess, Ronald L., 2010 , Statement: Iran's Military Power, United States Army, Defense Intelligence Agency, 14 April .
Glaser, B. G. (2002). Conceptualization: On theory and theorizing using grounded theory. International Journal of Qualitative Methods, 1(2), 23-38.
Mackbeth, Thompson. Eduardo, saverin. (2005), the great man theory of leadership. Boston: Beacon Press
Razavizadeh , N ; mohamadpoor, A., 2010.  Interpretation of experience in the construction of the school building , journal of Culture Strategy, issue 1: 17-34.
Rubin , Michael, 2017, Strategies Underlying Iranian Soft Power , OE Watch , Foreign Military Studies Office, 28 Mar.
Salloum , Raniah , 2014, Iran schickt seinen gefährlichsten General, Spiegel, 15 September.
Zimmt, Raz, 2015 , Portrait of Qasem Soleimani, Commander of the Iranian IRGC ’ Qods Force , Crethi Plethi, 29 October.