راهکارهای تربیت مدیران جهادی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه افسری دانشگاه امام حسین علیه السلام،تهران،ایران

2 پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام -دافوس ،تهران ، ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام ،تهران ، ایران

چکیده

در راستای تحقق آرمان­های انقلاب اسلامی و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری در خصوص عملیاتی‌سازی بیانیه گام دوم، این پژوهش انجام گرفته است. ایشان بعد از تبین چهار دهه گذشته برای ورود به گام جدید، این بیانیه را طی هفت توصیه ابلاغ نمودنداند. در این مقاله سعی شده، با تمرکز بر تدابیر خاصی برای تربیت مدیران اقدام عملی و کاربردی صورت گیرد. تحقیقات صورت گرفته با هدف استخراج روش‌های تربیتی، کاربردی، دست­ یافتنی و منطبق با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی می­باشد. یافتن پاسخ، روش‌های تربیت مدیران جهادی، بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، سوال این پزوهش می­باشد. در بدین منظور، از ابزارهای فیش‌برداری و پرسشنامه با تاکید بر شاخص‌هایی چون، ابعاد اندیشه، اخلاق و رفتار، به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شده است و در پایان جهت تحلیل اطلاعات از روش‌های نمونه‌آماری و آمار توصیفی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق به مواردی چون، توجه به مصادیق عینی عزت ملی همچون شهدا، توجه دادن مدیران به روحیه شهادت طلبی و داشتن شهامت، درونی‌سازی فضایل اخلاقی با ممارست خوبی‌ها، هم­نشینی با صالحان و حضور در عرصه‌های تحول آفرین و تربیت زا و مورد دیگر اشاره دارد.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Approaches for Training Jihadist Managers based on the “Second Phase of the Revolution” Statement

نویسندگان [English]

  • Nosrat alah Yaghobi 1
  • Ebrahim. Amereh. 2
  • محمد جواد سبحانی فر 3
1 Instructor
2 Researcher and Researcher at Dafus University
3
چکیده [English]

In line with the realization of the ideals of the Islamic Revolution and compliance with the directives of the Supreme Leader regarding the operationalization of the “Second Phase of the Revolution” Statement, this research has been conducted. After explaining the developments in the past four decades for entering a new phase, he communicated this statement through seven recommendations. In this article, an attempt has been made to provide practical and applied measures, with a focus on training managers. The research conducted has been aimed at extracting educational, practical, achievable methods in line with the Second Step declaration of the Islamic Revolution. The question of this research is to find answers and explore the methods of training Jihadist managers based on the Second Step declaration of the Islamic Revolution. For this purpose, data collection tools such as note-taking and questionnaires have been utilized, emphasizing dimensions like thought, ethics, and behavior. In the end, for data analysis, statistical sampling methods and descriptive statistics have been employed, using SPSS software. The research results point to aspects such as attention to concrete examples of national dignity, such as martyrs, helping managers focus on fostering a spirit of self-sacrifice (martyrdom) and having courage, internalizing ethical virtues through practicing good deed, associating with the righteous, and participating in transformative and educational fields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Second Phase of the Revolution” Statement
  • Training Managers
  • Jihadist Managers

Smiley face

اعرافی, ع., داوودی, م. (1383). سیره خدمتی پیامبر(ص) و اهل بیت (ع): تربیت دینی. تهران: پژوهشکده حوزه و ئانشگاه.
افخمی اردکانی , م. (۱۳۸۶). تبیین روش‌های تربیت اجتماعی در نهج البلاغه. تهران: فصلنامه نهج البلاغه، شماره ۲۱-۲۲.
الوانی , سید مهدی. (1372). مدیریت عمومی. تهران: نی.
بانکی پور فرد, امیرحسین. (1384). کلیدهای بهره مندی از قرآن. اصفهان: مجله قرآنی کوثر، شماره18.
برزتوتی, م. (1391). سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به سوی سازمانی نهادی با مدیریت جهادی. مجموعه مقالات همایش نهادگرایی سپاه و انقلاب و انقلاب اسلامی ، مبانی، رویکرها، چالش ها و راهبردها , 115-116.
حاجى ده آبادى, م. (1377). درآمدى بر نظام تربیتى اسلام،. قم: دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسى مرکز جهانى علوم اسلامى،.
حاجى ده آبادى, م. (قم). حاجى ده آبادى، محمد علی. 1377: دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسى مرکز جهانى علوم اسلامى.
حجتی، س. (۱۳۸۵). اسلام و تعلیم و تربیت، تهران. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
خسروی، ب. (1385). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، سیزدهم. تهران: ، تهران، مدرسه، 1385، سیزدهم.
دراکر، پیتر. (1998). چالش های مدیریت در سده 21. تهران: رسا.
دلشاد تهرانی, م. (۱۳۸۰). سیری در تربیت اسلامی. تهران: نشر و تحقیقات ذکر.
رضائیان، علی. ( 1382). اصول مدیریت. تهران: سمت.
رعدی, ربابه; معافی ثانی, زهرا; زاهد بابلان, عادل;. (1401). مروری بر مبنای و اصول مدیریت اسلامی در مدارس آینده ایران. سومین همایش ملی مدرسه آینده, 21.
روحانی نژاد, حسن. (1399). من هیچ کاره بودم. قم: شهید کاظمی.
سیف علی اکبر.(1386). روانشناسی پرورشی مدرن. تهران: نشر دوران.
سیف.علی (1386). روانشناسی پرورشی.
سیف.علی. (1386). روانشناسی تربیتی. روانشناسی تربیتی, .
سیف، علی اکبر(1386). روانشناسی پرورشی مدرن. تهران: نشر آگاه.
طاهری, بنیامین. (1402). شیوه مدیریت جهادی در نظام اسلامی. پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، 13.
فایضی، ع. ، & آشتیانی، م. (1375). مبانی تربیت و اخـلاق اسلامی. قم: ، روحانی.
گروه علوم تربیتی موسسه‌آموزشی و پژوهشی امام خمینی, .. (۱۳۸۸). مجموعه مقالات تربیتی. قم: موسسه‌آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
گروه علوم تربیتی موسسه‌آموزشی و پژوهشی امام خمینی. (۱۳۸۸). گروه علوم تربیتی موسسه‌آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مجموعه مقالات تربیتی، قم، موسسه امام خمینی، ۱۳۸۸. قم: مجموعه مقالات تربیتی، قم، موسسه امام خمینی.
گروه نویسندگان. (۱۳۸۸). تربیت دینی در جامعه اسلامی معاصر. قم: موسسه امام خمینی،.
محقق حلی. (قرن سیزدهم). جَواهرُ الکَلام فی شَرحِ شَرایعِ الاسلام. قم: جامعه مدرسین قم.
مرتضی مطهری. (1373). تعلیم و تربیت در اسلام. تهران : صدر.
مطهری, م. (1373). تعلیم و تربیت در اسلام . تهران: صدرا.
معماریان زاده, غ. (1389). مبانی مدیریت دولتی. تهران: اندیشه های کوهربار.
معماریان زاده, غلامرضا. (1389). مبانی مدیریت دولتی. تهران: اندیشه های کوهربار.
مکارم شیرازی, ناصر. (1373). تفسیر نمونه. قم: داراکتب اسلامیه