شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی مؤثر در عمق بخشی خارجی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای پیرامونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام ،دانشکده دافوس،تهران،ایران

2 دانشیار گروه امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی تهران، ایران

3 دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخاسته از بطن انقلاب اسلامی و با دارا بودن شاخصه‌های؛ دینی و مذهبی، استقلال‌طلبی، ظلم‌ستیزی، عدالت‌خواهی و سازش‌ناپذیری مبتنی بر قدرت بی‌انتهای مردمی، با داشتن نظام ولایی، متفاوت با دیگر نظام‌های موجود، جایگاه ویژه‌ای در سطح بین‌المللی دارا می‌باشد. با تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی، بحث عمق‌بخشی خارجی انقلاب اسلامی با هدف افزایش عمق راهبردی جمهوری اسلامی در سایر کشورها (عمدتاً اسلامی) با تلاش در جهت تبلیغ، ترویج و نهادینه‌سازی ارزش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انقلاب اسلامی به سایر کشورها، تغییر مفهوم و مصداق پیدا کرد. در تحقیق حاضر با هدف«تبیین ظرفیت‌های فرهنگی مؤثر در عمق بخشی خارجی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی » تلاش گردیده، این مسئله در بعد فرهنگی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. این تحقیق به لحاظ ماهیت از نوع توسعه‌ای کاربردی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و پس از گردآوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و میدانی، با بهره‌گیری از روش‌های تحلیل داده به صورت آمیخته (کمی و کیفی) اقدام و در نهایت با احصاء 28 مؤلفه در قالب ظرفیت‌های فرهنگی مؤثر در عمق بخشی خارجی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی نتیجه‌گیری شده است که مؤلفه «برگزاری همایش بین‌المللی بیداری اسلامی و پیروزی مقاومت در راستای حمایت از نهضت‌های آزادیبخش» به عنوان تأثیرگذارترین عامل مؤثر فرهنگی در عمق بخشی خارجی ج.ا.ایران در تقابل با اقدامات مربوط به عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای پیرامونی تعیین گردیده است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Cultural Capacities that Play a Significant Role in the External Deepening of the Islamic Republic of Iran in Confronting the Normalization of Relations between the Zionist regime and Neighboring Countries

نویسندگان [English]

 • Abolfazll Pasban 1
 • Fazlollah Nozari 2
 • behzad ghasemi 3
 • abbas Nilforushan 4
1 bazrasi
2 Associate Professor, Department of National Security, Higher University of National Defense, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Regional Studies, Imam Hossein University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of National Security, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Islamic Republic of Iran, as a system stemming from the core of the Islamic Revolution, possesses distinctive characteristics rooted in religious and ideological principles, independence, anti-oppression stance, commitment to justice, and an unwavering reliance on the boundless power of the people. With its Wilayat al-Faqih system which is the absolute Guardianship of the Jurist, it stands apart from other existing systems, holding a unique and significant position on the international stage. When the sacred system of the Islamic Republic became stable, the discourse on the external deepening of the Islamic Revolution aimed at strategically enhancing the strategic depth of the Islamic Republic in other countries (primarily Islamic), and making continued efforts to promote, propagate, and institutionalize the political, social, and cultural values of the Islamic Revolution in other nations underwent a change in terms of both meaning and the cases where it could be practically applied. The present research is conducted with the aim of “clarifying the effective cultural capacities that are effective in the external deepening of the Islamic Republic of Iran in confronting the normalization of relations with the Zionist regime”. In this study, the cultural dimension has been explored and analyzed. This research, in terms of its nature, falls under the category of developmental-applied studies and is conducted using a descriptive-analytical method. After collecting data through both library research and fieldwork, a mixed-method data analysis approach was employed, that combined both quantitative and qualitative methods. Ultimately, by aggregating twenty-eight components, conclusions have been drawn regarding the effective cultural capacities contributing to the external deepening of the Islamic Republic of Iran in confronting the normalization of relations with the Zionist regime. The component of "organizing international conferences and celebrations on Islamic Awakening and the triumph of resistance in support of freedom-seeking movements" has been identified as having the most significant impact as an effective cultural capacity in the external deepening of the Islamic Republic of Iran, particularly in confronting the actions of the Zionist regime in neighboring countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural capacities
 • external deepening of the Islamic Republic of Iran
 • normalization of relations with the Zionist regime
 • neighboring countries

Smiley face

 1. افتخاری، اصغر، فیروزکوهی، مهدی،(1397)، اعتباربخشی علمی به الگوی طراز عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی، فصلنامه آفاق امنیت، سال11، شماره 39.

  المسیری،عبدالوهاب،(1378)، گروه کارکردی یهودی و دولت کارکردی صهیونیست، ترجمه حاجی یوسفی امیر محمد، فصلنامه مطالعات فلسطین، شماره2.

  بشیر،حسن،(1395)، دیپلماسی گفتمانی (تعامل سیاست، فرهنگ و ارتباطات)، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

  بشیر،حسن،(1396)، فرصت‌ها و چالش‌های دیپلماسی فرهنگی ایران در پنج کشور عربی خلیج فارس،تهران، فصلنامه مطالعات فرهنگی،سال12،شماره33.

  تاجیک، علی، (1395)، بررسی تطبیقی دیپلماسی عمومی ایران و روسیه در آسیای مرکزی از 1991 تاکنون، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

  حاجی‌زاده، سیروس،(1399)، الگوی دیپلماسی دفاعی ج.ا. ایران در راستای امنیت‌زایی و عمق‌بخشی انقلاب اسلامی، تهران، فصلنامه آفاق امنیت، شماره 48.

  حافظ‌نیا، محمدرضا، (1386)، اصول و مفاهیم ژئوپلتیک، چاپ اول، مشهد مقدس، پاپلی.

  حسینی، محمد حسین، (1392)، جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، سال 27، شماره 3.

  حقیقی، رضا،(1386)، فرهنگ و دیپلماسی در آیینه دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا در قبال ج.ا.ایران، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی.

  دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، (1393)، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، تهران.

  درخشه، جلال،غفاری، مصطفی،(1390)، دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، سال 27، شماره3.

  دهقانی، سید جلال،(1389)، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس، فصلنامه سیاست، دوره40، شماره4.

  دهقانی، محمود، (1386)، تأثیرات منطقه ای جنگ اخیر لبنان، تهران، پژوهش های سیاست خارجی، گروه مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس.

  دهشیری، محمدرضا، بهرامی، زهرا، (1395)، عرصه‌های تقابل هوشمند انقلاب اسلامی با رژیم صهیونیستی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال 13، شماره 45.

  سایت معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی.

  رستگاری یزدی، محمد حسین، (1395)، دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران؛ چالش‌ها و چینش‌ها، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری پویه مهر اشراق.

  صادقی، احمد علی، (1399)، بررسی عادی‌سازی روابط کشورهای خلیج فارس با رژیم صهیونیستی، تهران، فصلنامه مطالعات سیاست خارجی، شماره 19.

  .صفوی، سید یحیی،(1394)، جزوه درسی (منتشر نشده) عمق بخشی، دوره دکتری مطالعات بین‌الملل دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام.

  .فیروزکوهی،مهدی،(1397)، رساله دکتری با عنوان «الگوی ‌عمق‌بخشی ‌خارجی ‌انقلاب ‌اسلامی، ‌مبتنی بر ‌اندیشه ‌مقام ‌معظم‌ رهبری(مد‌ظله‌العالی)»، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

  .قادری حاجت و همکاران،(1399)، تبیین ژئوپلیتیکی بازساخت ریملند در چارچوب صلح ابراهیم، فصلنامه آمایش سیاسی فضا، دوره3، شمار1.

  .قادری‌کنگاوری، روح الله،(1399)، دیپلماسی نهضتی و سیاست خارجی ج.ا.ایران، نقشه راه و مسائل پیش رو، تهران، نشریه آفاق امنیت، سال 13، شماره48.

  .قلی‌زاده، سید ابراهیم، (1393)، فرصت‌ها و چالش‌های عمق بخشی ج.ا.ایران در جمهوری آذربایجان، تهران، فصلنامه سیاست دفاعی، سال22، شماره 86.

  .قهرمانپور، رحمان، (1383)، تحلیل تکوین گرایانه سیاست خارجی ایران، تهران، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 23.

  .قوام، عبدالعلی،(1390)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران، انتشارات سمت.

  .قنبری سلحشور، محمدرضا،و همکاران (1399)، دیپلماسی فرهنگی ج.ا. ایران در ازبکستان، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره1.

  .محمدی، مهدی، (1394)، تأثیرسنجی نقش ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فرهنگی مسلمانان انگلیس در عمق‌بخشی خارجی ج.ا. ایران، فصلنامه سیاست دفاعی، سال 5، شماره12.

  .محمودی، مرتضی، و همکاران، (1393)، امنیت ملی اسرائیل و استراتژی تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، prb.iauctb.ac.ir/pdf-

  .موسوی،سید محمد رضا، نوروزی، رحیم،(1398)، بررسی ابعاد فرهنگی و مذهبی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی، تهران، دو فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سال نهم، شماره اول.

  -www. kamanaei .ir(سایت بیانات مقام معظم رهبری)

  -.www.political-articles.persianblog.com

  -.www.avapress.com.

  1. Eshmuradov)،2003)