نویسنده = سلطانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی وضعیت نظام جانشین‌پروری در یکی از سازمانهای نظامی کشور

دوره 15، شماره 83، پاییز 1395، صفحه 33-47

محمدرضا سلطانی؛ الهام ابراهیمی؛ حمیدرضا محمدیان