ارائه الگوی مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی در سازمان های دفاعی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

مدیریت عملکرد رویکرد نظام‌مندی است که از طریق فرایندهای تعیین اهداف راهبردی، سنجش، جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها و بازنگری گزارش داده‌های عملکرد و به کارگیری نتایج آن، ‌به بهبود عملکرد سازمان می‌انجامد. در این میان سازمانهای دفاعی به دلیل تنوع مأموریتی و بعضا پیچیدگیهای خاص مرتبط با مأموریتهای خود نیازمند الگوی مناسبی برای طرح ریزی و ارزیابی عملکرد هستند. در این مقاله الگوهای مختلف مدیریت عملکرد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مقایسه‌ای بین آنها صورت گرفته است؛ سپس با الگوبرداری از نظام آفرینش الهی و مبتنی بر بیانات فرماندهی معظم کل قوا و نتایج بررسی الگوهای موجود، الگوی مفهومی مدیریت عملکرد بومی متناسب با سازمانهای دفاعی جمهوری اسلامی ابران ارائه شده است. این الگوی مفهومی در نشست‌های خبرگی مختلف و متعدد با حضور کارشناسان و مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نهایتا در بالاترین سطح سازمانی، مورد تصویب قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


 1. الوانی، س. م. (1386). مدیریت عملکرد در نگاه فرا سازمانی، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد. تهران: مرکز همایش‌های علمی جهاد دانشگاهی.
 2. بیک زاد، جعفر و همکار (1388). ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM، کار و جامعه، ص 50.
 3. تولایی، روح اله (1386). رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمانها، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، ص 9.
 4. جعفری، احمد (1390). مدیریت و ارزشیابی عملکرد، مرکز مطالعات و تفکر راهبردی سپاه، تهران.
 5. چنگیز والمحمدی و همکار (1389). ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از تکنیک BSC. فصلنامه مدیریت: 72.
 6. حاجی جباری، علیرضا؛ سرآبادانی، مهدی (1386). راهنمای کاربردی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی.تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 7. داریانی، محمد علی و همکار (1386). رویکردهای نوین در مدیریت عملکرد، سومین کنفرانس مدیریت عملکرد، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 8. رفیع زاده، علاءالدین (1386). استقرار نظام‌های نوین مدیریتی. سمینار وزارت علوم.
 9. زنجیرچی، سیدمحمود (1385). بررسی کارایی نظام ارزشیابی کارکنان دولت با رویکرد مدیریت اسلامی. سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.
 10. امام خامنه‌ای، سید علی (1390). حدیث ولایت. لوح فشرده مجموعه رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی. تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
 11. ستاری فرد، احسان (بدون تاریخ). چرایی و چگونگی ارزیابی عملکرد در سازمان‌های تعمیرات و بازسازی. سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات.
 12. سودمند، روزبه و همکاران (1386). توانمندسازی منابع انسانی گامی بلند در اجرای اثربخش مدیریت عملکرد. سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.
 13. سهرابی، روح اله و همکاران (1386). بررسی و تحلیل نظام ارزیابی دستگاه‌های اجرایی کشور. سومین کنفرانس مدیریت عملکرد. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 14. شیخ زاده، رجبعلی (1388). الگوی مفهومی مدیریت عملکرد در سازمان‌های مأموریت محور. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع): 57.
 15. شیدایی، فرهاد (1386). مدیریت مبتنی بر عملکرد. سومین کنفرانس مدیریت عملکرد. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 16. علیرضا میرصادقی و همکاران (1381). دستورالعمل علمی ـ اجرایی استقرار نظام مبتنی بر مدیریت عملکرد. مؤسسه تحقیق و توسعه پژوهشگران سلامت.
 17. فرهادی، سیدمحمد (بدون تاریخ). الگوی مدیریت عملکرد در سازمان‌های تحقیق و توسعه ایران و چالش‌های نوین فراروی آن، Archieve of SID .
 18. قدرتیان، ج. (1383). طراحی مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتها. فصلنامه مدیریت: 109.
 19. محمدبیگی، یزدان (1385). همسویی استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات از طریق کارت امتیازی متوازن ”BSC“. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 20. میرزاصادقی، علیرضا و همکاران (1381). دستورالعمل علمی ـ اجرایی استقرار نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد، مؤسسه تحقیق و توسعه پژوهشگران سلامت ـ گروه مشاور TUV Academy.
 21. یارمحمدیان، محمدحسین (1384). بررسی چهار مدل مدیریت عملکرد در سیستم بهداشت و درمان. فرایند مدیریت و توسعه. 19.
 22. پژوهشکده تحقیقات اسلامی (1390). درآمدی بر شایستگی‌های پاسداری، خودارزیابی و محاسبه نفس. انتشارات زمزم هدایت.
 23. Armstrong, M. (1994). Performance Management.
 24. Ferreira, A., & Otley, D. (2009). The design and use of performance management systems. Management Accounting Research , 263-282.
 25. Folan, P., & Browne, J. (2005). A review of performance management: Towards performance management. Computers In Industry , 663-680.
 26. Gruman, J. A., & Saks, A. M. (2011). Performance Management and emploee engagement. Human Resource Management Review , 123-136.
 27. leeuw, S. d., & van den berg, J. P. (2011). Imprving oprational performance by influencing shopfloor behavior via performance management practices. Journal of Oprations Management , 224-235.
 28. Ukko, J., Tenhunen, J., & Rantanen, H. (2007). Performance measurement impacts on management and leadership:Prespectives of management and employees. Production Economics , 39-51.