شناسایی و بررسی عوامل افزایش مهارت تیراندازی دانشجویان در یک دانشگاه نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس و پژوهشگر، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)

چکیده

باتوجه‌به اهمیت تیراندازی در دین مبین اسلام و به‌خصوص برای نیروهای نظامی در هر کشوری بالاخص کشور جمهوری اسلامی ایران، می‌توان هدف از این مقاله را شناسایی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر افزایش مهارت تیراندازی جهت دانشجویان در یک دانشگاه نظامی عنوان نمود. باتوجه‌به ماهیت موضوع و در مسیر پاسخگویی به سؤال مقاله که عبارت است از «عوامل افزایش مهارت تیراندازی برای دانشجویان یک دانشگاه نظامی چیست؟»، این تحقیق از روش توصیفی و تجربه‌ای به‌منظور بررسی موضوع استفاده شده است. تحقیق، کاربردی ـ پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها نیز به‌شیوه کتابخانه‌ای ـ اسنادی، فیش‌برداری و منابع اینترنتی و به شکل میدانی یعنی توزیع فرم پرسشنامه بوده است. روش تجزیه‌وتحلیل در این مقاله به‌صورت کمی است. شیوه انتخاب جامعه و نمونه آماری براساس راهبرد انجام شده است که در این روش تمامی افراد جامعه آماری مورد مراجعه و پرسش و بررسی قرار می‌گیرند که اطلاعات پرسشنامه‌های این تحقیق به‌صورت تمام‌شمار و به تعداد 22 عدد، بین خبرگان تیراندازی توزیع و پس از جمع‌آوری، وارد نرم افزار آماری spss شد. سپس با استفاده از امکانات نرم‌افزار، نتایج موردنظر استخراج شد و مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. در بررسی و نتیجه‌گیری، هشت عامل تأثیرگذار بر افزایش مهارت تیراندازی به‌ترتیب رتبه میانگین به‌دست آمد که عبارت است از: 1. امکانات و تجهیزات، 2. ویژگی فردی، 3. استادان و مربیان، 4. متون درسی، 5. نوع و کیفیت آموزش‌ها، 6. عوامل روحی، 7. عوامل محیطی، 8. قوای جسمانی.

کلیدواژه‌ها


قرآن­کریم.

نهج‌البلاغه (1385)، ترجمه و شرح نهج‌البلاغه گردآورنده سیدرضی، ترجمه محمد دشتی، تهران: مشخصات نشر.

بی‌نام (‌‌بی‌تا). جزوه صنعت شبیه­ساز simulator industry، شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران وزارت دفاع نیروهای مسلح.

پایا، اکبر و همکاران (1393)، جزوه اصول تیراندازی، تهران: کمیته ارتقای تیراندازی، اداره آموزش‌های دفاعی امنیتی.

تمیمی آمدی، عبدالواحدبن­محمد (1393)، غررالحکم و دررالکلم، ترجمه محمد رحمتی، شهرضا: نشر صبح پیروزی.

جلال‌الدین، سیوطى (بی‌تا)، الدرالمنثور فى تفسیر‌المأثور،. ج 3: 192.

جهانبخش، احمد (1393)، اصول تیراندازی ویژه یگان‎های مردم‌پایه، تهران: انتشارات مرکز باقر‌العلوم.

جوکار، پرویز و جامه­بزرگ، مراد (1393)، اصول و مهارت تیراندازی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات و فناوری آموزشی نزسا سپاه.

جویس­، بروس؛ کالهون،­ امیای و هاپکینز، دیوید (1385)، الگوهای یادگیری ابزارهایی برای تدریس، ترجمه محمود مهرمحمدی و لطفعلی عابدی، چ دوم. تهران: انتشارات سمت.

حافظ­نیا، محمدرضا (1394)، مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

حرّ عاملی، محمدبن­حسن (1403)، وسائل‌الشیعه، ج 13: 348.

رمضانی، مهدی (1389)، فصلنامه دانش جهادی: 23 ـ 43.

شاهقلیان ­قهفرخی، رضا (1396)، بررسی عوامل و راهکارهای عملی افزایش مهارت تیراندازی، تهران: دانشگاه امام حسین(ع).

شیخ­زاده، مصطفی و مهرمحمدی، محمود (1383)، نرم­افزار آموزش ریاضی ابتدایی براساس رویکرد سازنده‌گرایی و سنجش میزان اثربخشی آن، فصلنامه علمی پژوهشی نوآوری آموزشی.

صدری ­افشار، غلامحسین و همکاران (1381)، فرهنگ معاصر فارسی، چ سوم، تهران: وزارت ارشاد اسلامی.

علی‌اکبری ورامینی، سعید و موسائی، علی‌اکبر (1394)، تیراندازی عملیاتی، تهران: معاونت تربیت، آموزش و فرهنگ پاسداری سپاه.

فضائلی، احمد (1379)، تاریخ تحولات شبیه‌سازها، فصلنامه علوم نظامی.

فلسفى، محمدتقى (1368)، الحدیث، روایات تربیتى. ج 2: 136.

قربانی، احمد و جهرمی، امین (1384)، تحلیل طیفی آزمایش‌های پروازی هواپیما به کمک شبیه‌‍سازی پرواز، فصلنامه مکانیک و هوافضا.

کتابچه تیراندازی (1391)، کتابچه مربی‌گری تیراندازی فرماندهان گروهان و گردان دانشجویی. تهران: دانشگاه افسری امام علی(ع).

کشتدار، محمد و موسائی، علی‌اکبر (1394)، نقش فکر و ذهن در تیراندازی، تهران: مرکز باقرالعلوم.

مجلسی، محمدباقر (1403 هـ ق)، بحارالانوار، چ دوم، بیروت: مؤسسة الوفاء.

محدث عاملی، (1403)، تفصیل وسائل‌الشیعة إلى تحصیل مسائل‌الشریعة (وسائل‌الشیعه)، ج19 (کتاب سبق و رمایه):251.

محمدی ­ری­شهری، محمد (1393)، میزان‌الحکمه، چ چهاردهم، ترجمه حمیدرضا شیخی، قم: سازمان چاپ و نشر دارالحدیث.

معینی، مسعود (1387)، اصول و مبانی تیراندازی، تهران: انتشارات و چاپ ارتش.

نجفى خمینى، محمدجواد (1362)، تفسیر آسان، ج 6:151.

نهج‌الفصاحه، (1362)، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات جاویدان.

هرگنهان­بی­آر، السون متیواچ (1376)، مقدمه‌ای بر نظریه­های یادگیری، ترجمه علی­اکبر سیف، تهران: نشر دوران.