نویسنده = محمدجواد سبحانی فر، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد سپاه شهدای آذربایجان غربی در

دوره 13، شماره 75، زمستان 1393

روح اله کریمیان؛ محمدجواد محمدجواد سبحانی فر