دوره و شماره: دوره 19، شماره 90، اسفند 1399، صفحه 1-160 (فصلنامه زمستان) 
تحلیلی بر مطالعات حکومت‌داری از دیدگاه امام خمینی (رحمته‌الله‌علیه) با بهره‌گیری از روش فراترکیب

صفحه 107-136

داوود حسین پور؛ وجه الله قربانی زاده؛ بهروز رضایی منش؛ علیرضا علیخانزاده