دوره و شماره: دوره 18، شماره 87، بهار 1399، صفحه 1-178 
1. نقش فناوری بازیکاری در یادگیری مدیریت و فرماندهی نظامی

صفحه 15-45

روح الله تولایی؛ محمدمیلاد احمدی؛ ساسان زارع


3. تبیین و تحلیل شاخصهای حکمرانی خوب در ودجا

صفحه 73-102

علیرضا سجادیه؛ غلامرضا توکلی؛ سحر بابایی